ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Прием след завършен седми клас

Първо класиране 2015 г.

Информация за минималните и максималните балове, публикувана от РИО София-град

Комисията по приема в НФСГ ще приема и обработва документи на:

  • 26 юни 2015 (петък)
  • 29 юни 2015 (понеделник)
  • 30 юни 2015 (вторник)

от 8:00 до 18:00 ч.

План-прием за учебната 2015 / 2016 година

Специалност
Професия
Брой паралелки
Брой ученици
Интензивно изучаван чужд език
Икономика и мениджмънт
Икономист
3
78
Немски език
Икономика и мениджмънт
Икономист
3
78
Английски език
Икономика и мениджмънт
Икономист
1
26
Френски език
Търговия
Икономист
1
26
Немски език

Приемни изпити:

  • Математика - тест
  • Български език и литература - тест

Балообразуващи предмети от удостоверението за завършен седми клас:

  • Български език и литература
  • Математика

Балообразуване

Общ бал = Математика
НВО
Х 3
+
БЕЛ
НВО
+
БЕЛ
удостоверение
7-и клас
+
Математика
удостоверение
7-и клас

Максимален бал - 36

 

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София