ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Учители в НФСГ 2017/2018

Български език и литература

Мая Гешева - директор
Албена Руневска
Радина Попова
Десислава Цанкова
Диана Иванова
Красимира Ковчева
Стефани Стефанова
Ирина Косева

Немски език

Дарина Савова
Елена Буаказ
Елена Станоева
Зоя Каприева
Сибила Стоянова

Английски език

Дарина Панталеева
Лена Евгениева
Елена Василева
Илиян Войнов
Ваня Николова

Френски език

Татяна Вачева
Мариета Христова

Математика

Венцислав Гълъбов- пом.директор
Добринка Тошева
Мария Касалийска
Пенка Манолова
Румяна Арангелова
Т. Цветкова

Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда

Соня Шолева
Красимир Николов
Боряна Тотева

Биология и здравно образование

Милевка Соколова
Даниела Горанова

География и икономика

Крум Божиков
Росен Ралчев

История и цивилизация

Владимир Стоянов
Димитринка Илиева
Антон Велев

Философски дисциплини

Георги Радев
Георги Геров

Икономически предмети

Хриси Войнова - пом. директор
Татяна Търнева - главен учител
Виолета Чаушева
Горанка Недева
Грозденка Трендафилова
Ели Русева
Емилия Маринова
Емилия Любомирова
Магдалена Каменарова
Мерцедес Цанева
В. Великов
Руси Русев

Счетоводство

Светлa Павлова - пом. директор
Александра Недялкова
Даниела Каменова
Десислава Бозвелиева
Иванка Крумова
Станимира Петрушкова
Маргарита Каразапрянова

Информатика и ИТ
Икономическа информатика

Стефан Стефанов
Боряна Накова-рък. напр. ИКТ
Николай Николов -рък. напр. ИКТ
Росица Бонева
Димитър Нончев
Георги Кръстев

Физическа култура и спорт

Румен Петров
Станимира Златкова
Стефка Василева
Вели Вели
Ем. Станев

 

   

Семинар във Велинград 20-22 декември 2013 г. - снимки

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София