Начало

Стилове

Музикални инструменти

Мисли за музиката

За сайта

Музика е вид изкуство, в който средството за изразяване е звукът . Създаването, изпълнението, значимостта и дори определението за музика варира в различните култури, както и в зависимост от социалния контекст. Музиката обхваща както строго организирани композиции (и тяхното представяне пред публика), така и импровизационната музика и дори различни алеаторни форми. Тя може да се раздели на жанрове и поджанрове, но често разграничението и връзките между различните жанрове са трудноопределими, а понякога и спорни.
Не е известно кога точно извличането на звуци започва да бъде определяно като изкуство. Още от най-старите паметници на литературата, архитектурата, скулптурата и други се срещат свидетелства за съществуването на музикалното изкуство. Върху египетски барелефи са запазени изображения на арфи, флейти и други музикални инструменти, датиращи отпреди повече от 4000 г. пр.н.е., а в Китай - теоретични трудове отпреди 2000 г. пр.н.е.