Действията на всеки един от нас са продиктувани от различни обективни и субективни фактори, с които волно или неволно всекидневно се сблъскваме. Също толкова волно и неволно се натъкваме и на по-друг тип причини, каращи ни да се държим по точно определен начин. Тези причини са несъзнателни и може би на повечето от нас не правят впечатление. Пример за това са различните цветове на одушевените или неодушевени предмети.

------------------------

Цветът е субективно усещане, което се дължи на способността на ретината в човешкото око да наслагва три различно филтрирани изображения. Той е също така и свойство на обектите да отразяват или излъчват видима светлина.

 

------------------------

 

Сайтът е с учебна цел. Изготвен е от Йоана Стефанова 11д. Всичката информация е взета от интернет.