Импулсен център за обучение
по предприемачество

Мото:
Има само неправилен път,
безизходно положение няма.
още...

КОНКУРСИ

РЕЗУЛТАТИ 2012...

Под мотото „Мечтай! Създавай! Развивай! Идеите трупат лихви!” на 27. 06. 2012 година се проведe успешно четвъртият Национален конкурс за "Най-добър бизнес план (за ученици от 11 и 12 клас от цялата страна), организиран от Импулсен център за обучение по предприемачество към Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София и Института за развитие на предприемачедтвото към УНСС.

В четвъртото издание на конкурса със свои бизнес планове за стартиране на нов бизнес взеха участие 32 ученици от Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски", Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски" - гр. Първомай, Национална финансово-стопанска гимназия гр. София и Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров”- гр. Силистра.

Надпреварата Надпреварата между участниците беше много оспорвана. Основното, на което се наблегна, бе новаторството в идеите и възможността за тяхната реализация. Всички участници в конкурсите получиха грамоти за успешното си представяне.


След двата кръга, в които се оценяваха бизнес плановете, представянето и защита им, класирането е следното:

Първо място: Десислава Маринова Мончева  и Диана Емилова Николова с бизнес план на тема Лабиринт на игрите”, Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София.

Второ място: Иван Петев Христозов с бизнес план на тема Производство и реализация на напитка за домашни любимци”, Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски” – град Първомай.

Трето място: Александра Асенова Илиева, Деница Ивова Мишонова, Антония Спасова Караджова с бизнес план на тема Ваканционно селище Торнвил”, Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София.

ЗК „Уника Живот” АД осигури и паричните награди за класиралите се на първите три места.

Отзив за конкурс „Най-добър бизнес план” от Десислава Мончева и Диана Николова

„Конкурсът „Най-добър бизнес план” дава възможност на всеки един участник да покаже на практика какво е успял да научи за предприемачеството не само през учебната 2011-2012 г., но и през целия си курс на обучение. Смятаме, че освен да покажат знанияи да защитят бизнес плана си, участниците имат възможността да получат крадивна критика и ценни съвети от професионалното и обективно жури. Освен това, ние бяхме изключително впечатлени от лекцията накрая на конкурса, благодарение на която разбрахме, че един бизнес план може да не изглежда печеливш на хартия, но с подходящите ресурси и знания би могъл да се превърне в печелившия билет за всеки упорит предприемач. И най-важният урок, който всеки участник научи: „Никога не се отказвайте, колкото и невъзможни да Ви се струват мечтите Ви!”