Импулсен център за обучение
по предприемачество

Мото:
Има само неправилен път,
безизходно положение няма.
още...


company location

Основна цел

изграждане на ефективна система за обучение по предприемачество при активно взаимодействие между училище, стопанска практика и ВУЗ

Открит на

28.01.2008
В рамките на българо -австрийски Мечинг гранд проект на Фондация "Ротари" - "Млад предприемач"

company location

КОНКУРСИ

2013/2014
Measure your strenghts!
Конкурс на Банк Аустриа за най-добър бизнес план „next generation vol.8”

BHAK/BHAS Imst
Projektgruppe „next generation vol.7“
Mag. Martin Wegscheider
Landesrat-Gebhart-Stra?e2
A-6460 Imst

Международният конкурс на Банк Аустриа за най-добър бизнес план и най-добра бизнес идея се провежда за осми път.  През учебната 2013/2014 година отговорността за неговото организиране е възложена на Йоханес Линднер (национален координатор за обучението по предприемачество) и Мартин Вегшайдер (регионален координатор за провинция Тирол).
Този конкурс заема вече постоянно място в събитийния календар на средните икономически училища в Австрия, като с всяка следваща година броят на участниците постоянно нараства. В последното издание на конкурса се включиха над 500 ученици. Инициативата има за цел не само да подкрепи разпространението на  обучението по предприемачество, а преди всичко да стимулира и подтикне младите хора към предприемаческо мислене и поведение, както и към поемане на собствена отговорност и ангажимент.
Чрез доброто сътрудничество между партньорите по Проекта бяха изградени ползотворни контакти и устойчива мрежа между участващите страни. Наред с основният спонсор Банк Аустриа инициативата подкрепят Австрийският АплусБ-център за подпомагане на стартиращи предприемачи и специално центърът в Тирол, Стопанската камара на Тирол, Организацията на младите индустриалци Виена, Долна Австрия и Бургенланд, Инициативата за обучение по предприемачество и Австрийското министерство на образованието чрез Центъра за обучение по предприемачество (т.н. ееsi-Импулсен център).
Отговорността за организиране на участието на български ученици в конкурса наред с ученици от цяла Австрия, Южен Тирол, Лихтенщайн и Албания, е възложена на Импулсния център за обучение по предприемачество към Национална финансово-стопанска гимназия, София.
Български ученици получиха призови места в конкурсите от 2013, 2011, 2010 и 2009 г., като на последния конкурс проектът на Светлана Янкова и Иван Иванов С РЪКОВОДИТЕЛ Горанка Недева завоюва първо място в Конкурса за най-добър бизнес план.

Рамкови условия за провеждане на конкурса:

В конкурса могат да участват със свои проекти екипи от икономически училища от цяла Австрия, Южен Тирол, Лихтенщайн, Албания и България. Всеки екип трябва да бъде представляван от един от своите членове и от учител, чрез който ще се осъществяват контактите.

Конкурсът се провежда в две категории:

Категория І  => „Най-добър бизнес план”

Право на участие имат ученици на възраст 17 – 19 години.

Категория ІІ => „Най-добра бизне идея”

Право на участие имат ученици на възраст 14 – 17 години.

Категория І :
В тази категория участниците представят идея за реалния пазар. Те следва да разработят цялостен бизнес план, който се оценява по критериите, които са посочени в таблицата по-долу. Аспектите, които следва да бъдат конкретно засегнати:

 • Новосъздадено предприятие съотв. придобито;
 • Дефиниране на целевата група;
 • Планиране на създаване на продукт (описание на продукта съотв. на услугата);
 • Разработване на подробен маркетингов и финансов план.


Категория ІІ:
Търси се най-добрата бизнес идея! Основните елементи на концепцията за най-добра бизнес идея и критериите за оценяването им стават ясни също в таблицата по-долу.
Проектът трябва да съдържа следните части:

 • Описание на бизнес идеята (полза, иновативност, ...);
 • Маркетингова концепция;
 • План за стартовите разходи.

С помощта на партньорите по проекта и тази година представените бизнес планове и идеи ще могат да бъдат оценени и наградени от независимо жури, в което участват  изявени специалисти.  Класираните на първите четири места във всяка категория ще получат възможността за представят своята идея на заключителния форум пред независимо жури, което ще определи окончателното разпределение на призовите места.
За двете категории са определени следните парични награди:
Първо място:           € 1.000,00
Второ място:            €   750,00
Трето място:            €    500,00

Четвърто място:     €    250,00

В интерес на справедливото оценяване бяха приети следните Критерии за оценка:

Критерий

Категория І

Категория ІІ

Основни елементи и структура

25%

15%

Бизнес идея/ Приложимост/ Иновативен характер
15%
30%

Пазар, маркетинг, пласмент

25%

20%

Финансова част/ Стартови разходи

20%

15%

Самостоятелност на разработката

10%

10%

Оформление

5%

10%

Информация за участниците:

Календарен план

 • Срок за изпращане на заявките за участие на български и английски/немски
  26 ноември 2013
  .
  Срок за изпращане на кратка анотация на български
  20 декември 2013.
 • Срок за изпращане на готовите проекти на български –
  25 февруари 2014
  .
  Обявяване на допуснатите до следващия кръг
  15 март 2014
 • Предаване на превод на избраните за участие в международния кръг проекти на английски или немски
  25 март 2014.
 • Заключително заседание на българското жури
  29 март 2014.
 • Заключително заседание на международно жури
  април 2014.
 • Заключителен форум/Награждаване (Инсбрук) -
  началото на май 2014
  .

Регистрация за участие

 • Извършва се чрез Импулсния център за обучение по предприемачество към НФСГ, който отговаря за организацията на конкурса в България.
 • В срок до 26.11.2014 на адрес center.predpriemachestvo@abv.bg изпратете заявка за участие (вж. приложението) чрез  E-Mail, като включите информация за:
  • име на проекта – на български и английски/ немски език;
  • категорията, в която проектът ще се състезава;
  • имената на членовете на екипа на български език и на латиница; име и Е-mail-адрес на отговорника на екипа, име (на български език и латиница)  и E-mail-адрес на учителя ръководител за проекта.
  • име и адрес на училището (на български език и латиница).

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВКА>>

Успех на всички участници!

За справки по повод участието и провеждането на конкурса:
Зоя Каприева и Горанка Недева
e-mail: center.predpriemachestvo@abv.bg