Импулсен център за обучение
по предприемачество

Мото:
Има само неправилен път,
безизходно положение няма.
още...


company location

Основна цел

изграждане на ефективна система за обучение по предприемачество при активно взаимодействие между училище, стопанска практика и ВУЗ

Открит на

28.01.2008
В рамките на българо -австрийски Мечинг гранд проект на Фондация "Ротари" - "Млад предприемач"

company location

КОНКУРСИ

2012/2013
Measure your strenghts!
Конкурс на Банк Аустриа за най-добър бизнес план „next generation vol.7” >>

КЛАСИРАНЕ:

BHAK/BHAS Imst
Projektgruppe „next generation vol.7“
Mag. Martin Wegscheider
Landesrat-Gebhart-Stra?e2
A-6460 Imst

Уважаеми участници в конкурса на Банк Аустриа,
Импулсният център по предприемачество ви благодари за разработените бизнес планове и бизнес идеи, голяма част от които събудиха истински интерес със своята оригиналност и компетентността на авторите.
Както при всяко състезание, и тук до следващия кръг достигат малка част, т.е.два бизнес плана и две бизнес идеи, определени от журито, в което участваха преподаватели, екипът на фирма "Бьорингер-Ингелхайм" ООД и студенти от УНСС София.

Класиране за най-добър бизнес план:
1. "Една стъпка напред" - Светлана Янкова, НФСГ София - 92 т.
2. "Секюр лайн" ООД - Даниел Йовков, ВТГ , Г.С.Раковски" - 82 т.

Класиране за най-добра бизнес идея
1. "Част от света" - Анелия Узунова,  НПГ ,,Димитър Талев‘‘, Гоце Делчев - 75 т.
2. "Памукът е здраве" - Рени Зарева, НФСГ София - 65 т.

Всички класирани трябва да изпратят в електронен вид преведените си на английски или немски език разработки на адреса на Импулсния център до 04.04.2013.
Резултатите от последния кръг ще бъдат съобщени на 07.04.2013.

Още веднаж благодарим на всички участници и пожелаваме успех на класираните!

Екипът на Импулсен център по предприемачество към НФСГ, София


Наложилият се вече като международен Конкурс на Банк Аустриа за най-добър бизнес план и най-добра бизнес идея се провежда за седми път.  През учебната 2012/2013 организацията за пети път отново е поверена на група ученици от Търговска гимназия град Имст, Австрия.
Този конкурс заема вече постоянно място в събитийния календар на средните икономически училища в Австрия, като с всяка следваща година участниците в него се увеличават.
Български ученици от София и Варна получиха призови места в конкурсите от 2010 и 2011 г. и бяха поканени да представят проектите си в Берлин и Виена.  Освен основният спонсор Банк Аустриа, през последните години в инициативата за стимулиране и подпомагане на предприемаческото мислене и поведение на младежите се включиха и други фирми и институции в това число Австрийското министерство на образованието чрез Центъра за обучение по предприемачество, регионални и областни инспекторати по образованието, Организацията на младите индустриалци Виена, Стопанската камара на Тирол и много други.

Рамкови условия за провеждане на конкурса:

В конкурса могат да се включат ученически екипи, обучавани по различни икономически специалности. Всеки екип трябва да бъде представляван от един от своите членове и от учител, чрез които ще се осъществяват контактите.

Конкурсът се провежда в две категории:

Категория І  = Реален пазар („Най-добър бизнес план”)

Право на участие имат ученици на възраст 17 – 19 години.

Категория ІІ = Конкурс за идеи („Най-добра бизне идея”)

Право на участие имат ученици на възраст 14 – 17 години.

Категория І :
Участниците разработват идея за реалния пазар. Те следва да разработят цялостен бизнес план, който се оценява по критериите, които са посочени в таблицата по-долу.

Бизнес планът следва да съдържа следнaта основна информация:

 • Новосъздадено предприятие съотв. придобито
 • Целева група
 • Реализиране на бизнес идеята и предлагане на бизнес модел (Описание на продукт съотв. на услугата, разсъждение относно стъпките на реализация на идеята)
 • Цялостен маркетингов и финансов план.


Категория ІІ:
Търси се най-добрата и преди всичко най-оригиналната идея! Основните елементи на концепцията за най-добра бизнес идея и критериите за оценяването им ще намерите също в таблицата по-долу.
Проектът трябва да съдържа следните части:

  • Описание на бизнес идеята (полза, иновативност ...)
  • Маркетингова концепция
  • План за стартовите разходи

   Критерии за оценка

  Критерий

  Категория І

  Категория ІІ

  Основни елементи и структура

  25%

  15%

  Бизнес идея/ Приложимост/ Иновативен характер
  15%
  30%

  Пазар, маркетинг, пласмент

  25%

  20%

  Финансова част/ Стартови разходи

  20%

  15%

  Самостоятелност на разработката

  10%

  10%

  Оформление

  5%

  10%

  С помощта на партньорите по проекта и тази година представените бизнес планове и идеи ще могат да бъдат оценени и наградени от независимо жури, в което участват  изявени специалисти.  Класираните на първите четири места във всяка категория ще получат възможността за представят своята идея на заключителния форум пред независимо жури, което ще определи окончателното разпределение на призовите места.

  За двете категории са предвидени следните парични награди:

  Първо място:         € 1.000,00
  Второ място:         € 750,00
  Трето място:         €  500,00
  Четвърто място:  € 250,00

  Информация за участниците:

  Календарен план

  • Срок за изпращане на заявките за участие и кратка анотация на български и английски/немски
   29 ноември 2012
   . (изтегли заявка>>)
  • Срок за изпращане на готовите проекти на български –
   28 февруари 2013
   .
  • Предаване на превод на избраните за участие в международния кръг проекти на английски или немски
   15 март 2013.
  • Заключително заседание на българското жури
   30 март 2013.
  • Заключително заседание на международно жури
   19 април 2013.
  • Заключителен форум/Награждаване (Инсбрук) -
   03. май 2013
   .

  Регистрация за участие

  • Извършва се чрез Импулсния център за обучение по предприемачество към НФСГ, който отговаря за организацията на конкурса в България.
  • В срок до 29.11.2012 на адрес center.predpriemachestvo@abv.bg следва да бъдат изпратени попълнените заявки за участие и кратка анотация от една страница на български и английски/ немски език (изтегли заявка>>)

  Успех на всички участници!

  За справки по повод участието и провеждането на конкурса:
  Зоя Каприева и Горанка Недева
  e-mail: center.predpriemachestvo@abv.bg