Импулсен център за обучение
по предприемачество

Мото:
Има само неправилен път,
безизходно положение няма.
още...

Откриване

Ханс Филип

Ханелоре Кемпел

Йоханес Линднер

ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Откриване:

 • Иван Арсов, Директор на Националната финансово-стопанска гимназия София
 • Обучението по предприемачество – концепция за България
  Валентина Дейкова, директор на Дирекция “Политика в професионалното образование и продължаващо обучение”, Министерство на образованието и науката на Република България
 • Обучението по предприемачество – ключова компетентност за младежите в Европа
  Ханелоре Кемпел, Дирекция за професионално образование и обучение, Федерално министерство на образованието, изкуството и културата, Република Австрия
 • Обучението по предприемачество – инструмент за равни възможности в професионалните гимназии в България
  Ханс Филип, Ротари Клуб Китцбюел
 • Обучението по предприемачество – презентация на Методическо помагало за обучението по предприемачество и Спестовна книжка за иновации
  Горанка Недева, София и Йоханес Линднер, Виена
Представяне на избрани бизнес планове

на ученици от Националната финансово-стопанска гимназия София

Работни сесии:

 • Да се учим да мислим креативно - Горанка Недева, София
 • Как да превърнем идеите в реалност -Христо Михайловски, представител на Ротари клуб София
 • Насърчаване на устойчив предприемачески дух у младежите - Йоханес Линднер, Виена и Зоя Каприева, София
Обобщение на резултатите:
 • Горанка Недева, София,
 • Христо Михайловски, София,
 • Йоханес Линднер, Виена
Студен бюфет

 

Конференция Откриване
Христо Михайловски Конференция
Млад предприемач Награждаване