Импулсен център за обучение
по предприемачество

Мото:
Има само неправилен път,
безизходно положение няма.
още...
Основна цел

изграждане на ефективна система за обучение по предприемачество при активно взаимодействие между училище, стопанска практика и ВУЗ

Открит на

28.01.2008
В рамките на българо -австрийски Мечинг гранд проект на Фондация "Ротари" - "Млад предприемач"

company location

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС - 2012 год.

"НАЙ-ДОБЪР БИЗНЕС ПЛАН ЗА СТАРТИРАНЕ НА НОВ

БИЗНЕС"

Мечтай! Създавай! Развивай! Идеите трупат лихви!

Национален конкурс "Най-добър бизнес план за стартиране на нов бизнес " на Импулсен център за обучение по предприемачество към НФСГ и Институт за развитие на предприемачеството към УНСС.

НАЙ-ДОБЪР БИЗНЕС ПЛАН ЗА СТАРТИРАНЕ НА НОВ
БИЗНЕС
РЕГЛАМЕНТ:

Уважаеми ученици,

ОЧАКВАМЕ ВАШИЯ БИЗНЕС ПЛАН:

 • Кога?
  април - май - юни 2012 година.
 • Къде?
  Национална финансово-стопанска гимназия – София.
 • Кой има право на участие?
  Всички ученици от 11 и 12 клас, от цялата страна.
 • Условия за участие:
  1. Кандидатите за участие в конкурса попълват и изпращат формуляр за участие по обикновена поща, факс или електронна поща до 10 април 2012 г.

  Адрес:
  Национална финансово-стопанска гимназия
  Импулсен център по предприемачество
  ул. Розова долина 1
  1421 София
  факс: 02/866 13 09
  e-mail: center.predpriemachestvo@abv.bg
  относно: конкурс за бизнес план за стартиране на нов бизнес

 • Образец на формуляра за участие ще намерите на интернет страницата на Импулсен център за обучение по предприемачество към НФСГ - >> 
  http://www.nfsg.online.bg/Web_Predpriemach/                               

  Бизнес плановете, които се представят за участие в конкурса са конфиденциални.

  2. До 30 април 2012 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) трябва да се представи описание на бизнес плана на хартиен носител и 1 екземпляр на CD.
  - Заедно с описанието на бизнес плана учениците трябва да представят Декларация за авторство (по образец).>>
  - Може да се прилагат нагледни материали като например – снимки, брошури, рекламни материали.

  3. Всяки бизнес план се подава само от едно лице.
  Авторът на бизнес плана го представя и защитава лично.
  Едно лице може да участва с няколко бизнес планове

  4. Бизнес плана може да се разработва и от група (екип), но се подава и представлява от едно лице.
  На представянето и защитата може да вземат участие всички членове на екипа

 • Ред на организация и провеждане на конкурса:

  Първи етап

  На този етап Вие имате възможност да получите консултация по Вашия бизнес план от представител на ИНСТИТУТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО КЪМ УНСС.  
  За да получите консултация трябва да изпратите работния вариант на бизнес плана (генерирана бизнес идея и разработена маркетинговата част на бизнес плана) в срок до 12 април 2012 г. на адрес: kkolarov@unwe.acad.bg

  Втори етап:

  Представените бизнес идеи се оценяват от представители на Института за развитие на предприемачеството към УНСС, НФСГ и на стопанската практика.

  Трети етап:

  Устно представяне и защита на бизнес идеите пред жури.
  Класирането се извършва на основата на получените точки във втори и трети етап на конкурса.

 • Критерии за оценка:

  Втори етап:

  ФОРМАЛНИ КРИТЕРИИ
  Цялостен бизнес план (основни елементи и структура: резюме; бизнес идея; създатели; правна форма; цели; маркетинг, шансове/рискове; финансов план; „добър“ и „лош“ сценарий).
  Обем: макс. 25 страници + макс. 5 стр. приложения.
  Прегледност.
  Яснота на описанието.

СЪЩИНСКИ КРИТЕРИИ
- Начин на представяне на анотацията (резюмето) на бизнес плана: ясно и точно формулирани цели; задълбочени проучвания, реалистичен поглед върху проблемите.
- Правилна оценка на пазара:
конкретна пазарна ориентация;
нагласа на клиентите към продукта, данни за бранша;
конкурентноспособност и атрактивност на бизнес идеята (продукта, услугата);
- Пълен и логичен финансов план.
- Формулирани решения за управление на риска.

Максималният брой точки за всеки критерий е представен в таблицата:

Критерий

Максимален бр. точки

Основни елементи и структура. Оформление: обем, прегледност, яснота

10

Резюме

  5

Оценка на пазара. Възможност за реализация

15

Финансов план

15

Ползи от реализирането на проекта

10

Формулирани решения за управление на риска

  5

Общо

60

 

 

 

 

 

 

 

Трети етап:

Поведение при презентацията (вкл. оригиналност) –
максимален брой точки – 10.
Компетентност при защитата –
максимален брой точки – 30.

Максималният общ брой точки от
ІI и ІІI етап е 100.

 • Награди:
  - Грамоти и изненади от работодателски организации за първо, второ и трето място във всяка от категориите.
  - Грамоти за всички участници в конкурса.
  - Имената на класиралите се на първите три места ще бъдат публикувани на интернет страницата на Импулсния център по предприемачество

Успех на всички участници!

За справки по повод участието и провеждането на конкурса:
Горанка Недева
e-mail: center.predpriemachestvo@abv.bg
GSM: 0897 807 117