Импулсен център за обучение
по предприемачество

Мото:
Има само неправилен път,
безизходно положение няма.
още...
Основна цел

изграждане на ефективна система за обучение по предприемачество при активно взаимодействие между училище, стопанска практика и ВУЗ

Открит на

28.01.2008
В рамките на българо -австрийски Мечинг гранд проект на Фондация "Ротари" - "Млад предприемач"

company location

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС - 2012 год.
"НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ"

Мечтай! Създавай! Развивай! Идеите трупат лихви!

"Най-добра бизнес идея" на Импулсен център за обучение по предприемачество към НФСГ и Институт за развитие на предприемачеството към УНСС

НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ
РЕГЛАМЕНТ:

Уважаеми ученици,

ОЧАКВАМЕ ВАШАТА БИЗНЕС ИДЕЯ:

 • Кога?
  април - май - юни 2012 година.
 • Къде?
  Национална финансово-стопанска гимназия – София.
 • Кой има право на участие?
  Всички ученици от 9 и 10 клас, от цялата страна.
 • Условия за участие:

  1. Кандидатите за участие в конкурса попълват и изпращат формуляр за участие по електронна поща до
  10 април 2012 г.

  Адрес:
  Национална финансово-стопанска гимназия
  Импулсен център по предприемачество
  ул. Розова долина 1
  1421 София
  факс: 02/866 13 09
  e-mail: center.predpriemachestvo@abv.bg
  относно: конкурс бизнес идея

 • Образец на формуляра за участие ще намерите на интернет страницата на Импулсен център за обучение по предприемачество към НФСГ -  >>
  http://www.nfsg.online.bg/Web_Predpriemach/                       

  Бизнес идеите, които се представят за участие в конкурса са конфиденциални.

  2. До 15 май 2012 г. трябва да се представи описание на бизнес идеята.
  Заедно с описанието на бизнес идеята трябва да изпратите и Декларация за авторство (по образец) >>.
  Може да прилагате нагледни материали като например – снимки, брошури, рекламни материали.

  3. Всяка бизнес идея се подава само от едно лице.
  Авторът на бизнес идеята представя и защитава бизнес идеята лично.
  Едно лице може да участва с няколко бизнес идеи.

  4. Бизнес идея може да се разработва и от група (екип), но се подава и представлява от едно лице. На представянето и защитата може да вземат участие всички членове на екипа.

  5. Препоръчително е при описание на бизнес идеята да се отговори на следните въпроси:

  1. Какво прави предложения бизнес уникален и защо е иновативен?

  2. Как този бизнес създава стойност?

  3. Кои са ключовите фактори за успех на бизнеса? (ниски разходи, високо качество, характеристики на продукта/услугата)

  4. Кои са потенциалните купувачи на предложените продукти и услуги?

  5. Каква е тяхната мотивация да купуват?

  6. Колко са купувачите?

  7. Какви са техните потенциални годишни покупки?

  8. Каква е природата на цикъла на покупките? (честота на покупки, сезонност)

  9. Какъв е профила на купувачите?

  10. Какви фактори на средата оказват влияние върху поведението на купувачите?

  11. Има ли конкуренти и кои са те?

  12. Какви активи ще са необходими за стартиране на бизнеса?

  13. Какви пари са необходими за стартиране на бизнеса? (груба оценка)

  14. Каква част от тях ще са за инвестиции в дълготрайни активи и каква – в оборотни средства?

  15. Откъде може да се осигури финансиране и при какви условия?

 • Ред на организация и провеждане на конкурса:

  Първи етап: Представените бизнес идеи се оценяват от представители на Института за развитие на предприемачеството към УНСС, НФСГ и на стопанската практика.
  До втори етап се допускат всички бизнес идеи, получили над 30 точки от първия етап.
  Втори етап: Устно представяне и защита на бизнес идеите пред жури - 31 май 2012 г.
  Класирането се извършва на основата на получените точки в двата етапа на конкурса.

 • Критерии за оценка:

  Първи етап:
  1. Иновативност и креативност.
  2. Оценка на пазара, дефиниране на целевата група и на стартовите разходи.
  3. Реалистичност (Приложимост)– може ли да се осъществи идеята на практика.
  4. Представяне на възможните етапи при реализиране на бизнес идеята.
  5. Изчерпателност, прегледност, яснота на описанието.

Максималният брой точки за всеки критерий е представен в таблицата:

Критерий

Максимален брой точки

Иновативност на бизнес идеята

15

Оценка на пазара

10

Стартови разходи

10

Реалистичност

10

Възможни етапи при реализиране

10

Оформление

5

                                                  Общо

60


  .

 

 

Втори етап:
1. Оригиналност на представянето – максимален брой
точки – 5.
2. Компетентност при защитата – максимален брой
точки – 10.

Максималният общ брой точки от
І и ІІ етап е 75.

 • Награди:

  Грамоти и изненади от работодателски организации за първо, второ и трето място.

  Грамоти за всички участници в конкурса.

  Имената на класиралите се на първите три места ще бъдат публикувани на интернет страницата на Импулсния център по предприемачество.

Успех на всички участници!

За справки по повод участието и провеждането на конкурса:
Горанка Недева
e-mail: center.predpriemachestvo@abv.bg
GSM: 0897 807 117