ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Националната финансово-стопанска гимназия в София е наследник на Софийска мъжка търговска гимназия, основана през 1913 г.

През всичките години на съществуването си гимназията е оставила богати традиции с подготовката на специалисти със средно икономическо образование. Професионалният облик на завършващите се характеризира с богата общообразователна подготовка, чуждоезикови знания, актуална икономическа подготовка по теория и практика, умения за приложение на компютърно-информационните технологии в бизнес комуникациите и общуването.

Образователно-възпитателните дейности се осъществяват в близко сътрудничество със звена на финансово-счетоводната практика, научни и културни институти, културно информационните центрове на европейските страни. С тяхна помощ се осъвременява и модернизира учебно-материалната база.

Успешно бяха реализирани мащабни образователни проекти с Република Австрия по специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт.

С помощта на австрийската страна по рамковата програма ECO NET бе изграден модерен Учебно-тренировъчен център по икономика, в който работят Учебно-тренировъчни фирми (УТФ), като се симулира реална бизнес среда. Учебните фирми убедително се представят на национални и международни панаири.


Импулсен център за обучение по предприемачество

В рамките на българо-австрийски Мечинг гранд проект на Фондация "Ротари" - "Млад предприемач", работи Импулсен център за обучение по предприемачество.


Моделен център

За мултиплициране на резултатите от Българо-австрийския образователен проект и по-специално на УТФ като иновационен и отговарящ на съвременните изисквания метод за обучение е създаден Моделен център към гимназията. Основната задача на Центъра е да бъде двигател за повишаване квалификацията на ръководителите на УТФ и разпространяване на концепцията за УТФ в България.


Валидиране на знания и умения

НФСГ е включена в списъка на професионалните гимназии по проект "Нова възможност за моето бъдеще". Гимназията ще консултира кандидати и ще валидира неформално придобити знания и умения в област "Стопанско управление и администрация" по Заповед 415/10.01.2014 относно списъка на професиите.


Професионално обучение след средно образование

НФСГ провежда професионално обучение с прием след завършено средно образование по специалностите Счетоводна отчетност и Предприемачество и мениджмънт в съответствие с утвърдена от МОМН рамкова програма - задочна форма на обучение.
Повече


Изпит за международен бизнес сертификат EBC*L

вижте повече>>
Национална финансово-стопанска гимназия е акредитирана като ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР EBC*L и има право да провежда изпити за придобиване на European Business Competence* Licence в България.
За изпита (ниво А и ниво B) могат да се записват младежи и девойки до 20-годишна възраст от цялата страна.
E-mail: ebcl@nfsg.online.bg
Такси - 45 лв
за ниво А; 55 лв за ниво В (В1 + В2)

© НФСГ  16.01. 2006 г.

За този сайт инсталирайте Flash Player

Valid XHTML 1.0 Transitional    eXTReMe Tracker